Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 21-07-2017

Cầu Loto đẹp 21-07-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-07-2017

 kết quả xổ số

Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 21-07-2017

Đầu 0 ra ngày 30-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 21 ngày
Đầu 1 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 55 ngày
Đầu 6 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 21-07-2017

Đuôi 0 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Đuôi 1 ra ngày 15-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Đuôi 2 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đuôi 4 ra ngày 07-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đuôi 5 ra ngày 04-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 47 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 8 ra ngày 17-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đuôi 9 ra ngày 16-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 21-07-2017

Tổng 0 ra ngày 19-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Tổng 1 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Tổng 2 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Tổng 3 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Tổng 4 ra ngày 13-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Tổng 5 ra ngày 10-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 41 ngày
Tổng 6 ra ngày 20-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Tổng 7 ra ngày 05-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 53 ngày
Tổng 9 ra ngày 15-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 21-07-2017

Bộ 00 ra ngày 27-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 55 ngày
Bộ 01 ra ngày 11-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Bộ 02 ra ngày 05-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 46 ngày
Bộ 03 ra ngày 04-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 47 ngày
Bộ 04 ra ngày 30-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 21 ngày
Bộ 12 ra ngày 12-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Bộ 13 ra ngày 15-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Bộ 14 ra ngày 10-06-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 41 ngày
Bộ 23 ra ngày 19-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 24 ra ngày 10-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 11 ngày
Bộ 34 ra ngày 16-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Bộ 11 ra ngày 18-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Bộ 22 ra ngày 21-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 61 ngày
Bộ 33 ra ngày 17-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Bộ 44 ra ngày 07-07-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 
KET QUA XO SO

 -soicaupro là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

-soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

 

 copyright 2015 soicaupro.org

Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ    Hotline : 0985427542