Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 18

Cầu Loto đẹp 18

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18

 kết quả xổ số

Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-09-2017

Đầu 0 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đầu 2 ra ngày 14-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 43 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 0 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đầu 9 ra ngày 12-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-09-2017

Đuôi 0 ra ngày 23-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đuôi 1 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 3 ra ngày 26-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 0 ngày
Đuôi 4 ra ngày 31-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 26 ngày
Đuôi 5 ra ngày 16-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Đuôi 6 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Đuôi 8 ra ngày 29-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 28 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-09-2017

Tổng 0 ra ngày 20-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 6 ngày
Tổng 1 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Tổng 2 ra ngày 25-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Tổng 3 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Tổng 5 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Tổng 6 ra ngày 13-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Tổng 7 ra ngày 26-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 0 ngày
Tổng 8 ra ngày 03-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 23 ngày
Tổng 9 ra ngày 07-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 26-09-2017

Bộ 00 ra ngày 28-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 29 ngày
Bộ 01 ra ngày 18-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Bộ 02 ra ngày 24-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 03 ra ngày 16-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Bộ 04 ra ngày 14-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Bộ 12 ra ngày 17-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Bộ 13 ra ngày 07-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Bộ 14 ra ngày 19-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Bộ 23 ra ngày 22-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 4 ngày
Bộ 24 ra ngày 18-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 39 ngày
Bộ 34 ra ngày 26-09-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 0 ngày
Bộ 11 ra ngày 12-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 45 ngày
Bộ 22 ra ngày 21-05-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 128 ngày
Bộ 33 ra ngày 05-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 52 ngày
Bộ 44 ra ngày 25-08-2017 đến nay vẫn chưa ra lại là 32 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 
KET QUA XO SO

 -soicaupro là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

-soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

 

 copyright 2015 soicaupro.org

Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ    Hotline : 0985427542