Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 25-06-2018

Cầu Loto đẹp 25-06-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 25-06-2018

 kết quả xổ số

Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-06-2018

Đầu 0 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 15 ngày
Đầu 1 ra ngày 21-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 35 ngày
Đầu 2 ra ngày 17-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 39 ngày
Đầu 3 ra ngày 08-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 33 ngày
Đầu 5 ra ngày 11-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đầu 6 ra ngày 30-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 26 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Đầu 8 ra ngày 07-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-06-2018

Đuôi 0 ra ngày 03-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 22 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 35 ngày
Đuôi 2 ra ngày 07-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Đuôi 3 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 15 ngày
Đuôi 4 ra ngày 11-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 31 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 27 ngày
Đuôi 8 ra ngày 08-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
Đuôi 9 ra ngày 09-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-06-2018

Tổng 0 ra ngày 07-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Tổng 1 ra ngày 08-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Tổng 3 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 15 ngày
Tổng 4 ra ngày 18-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 38 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 39 ngày
Tổng 6 ra ngày 29-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 27 ngày
Tổng 7 ra ngày 20-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 36 ngày
Tổng 8 ra ngày 09-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 25-06-2018

Bộ 00 ra ngày 03-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 22 ngày
Bộ 01 ra ngày 10-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 46 ngày
Bộ 02 ra ngày 06-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 19 ngày
Bộ 03 ra ngày 10-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 15 ngày
Bộ 04 ra ngày 11-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Bộ 12 ra ngày 24-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 32 ngày
Bộ 13 ra ngày 30-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 26 ngày
Bộ 14 ra ngày 07-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 49 ngày
Bộ 23 ra ngày 07-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Bộ 24 ra ngày 29-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 27 ngày
Bộ 34 ra ngày 07-04-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 79 ngày
Bộ 11 ra ngày 21-05-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 35 ngày
Bộ 22 ra ngày 01-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 24 ngày
Bộ 33 ra ngày 08-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 17 ngày
Bộ 44 ra ngày 09-06-2018 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 
KET QUA XO SO

 -soicaupro là website cung cấp các chức năng soi cầu miền bắc (soicau xsmb) soi cầu miền trung  (soicau xsmt), soi cầu miền nam (soicau xsmn) miễn phí chính xác nhất hàng ngày  

-soi cầu lô đề chính xác 100% với công cụ thống kê bạc nhớ hiện đại, công cụ soi cau                                  

 

 copyright 2015 soicaupro.org

Trang Chủ  Số Kết Quả  Thống Kê Cơ Bản  Thống Kê Bạc Nhớ   Thống Kê Bạc Nhớ Chọn Lọc  Liên Hệ